Ordu İli Kültür ve Kalkınma Vakfı

Genel Kurul Davet

Sayı:13             19.04.2019                                                                                                    

ORDU İLİ KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI Libya caddesi 11/2    Ahmetler/ANKARA GSM: 0 533 142 16 52   Tel./Fax: 0312 431 04 04 web: orduvakfi.org.tr

Konu: Genel Kurula Davet

Vakfımızın Olağan Kurucular Kurulu ve Olağan Genel Kurul toplantısı, 04.05.2019 Cumartesi günü saat 11.00’de Kurucular Kurulu; saat 12.00’de Genel Kurul olmak üzere Vakıf Merkezinde (Libya Caddesi No: 11/2 Ahmetler-ANKARA) aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, nisap aranmaksızın katılanlar ile aynı yer ve saatte 05.05.2019 Pazar günü yapılacaktır.

Sayın Kurucular Kurulu ve Vakıf üyelerine duyurulur.

Ek: -Faaliyet Raporu

      – Bilanço ve Gelir Gider Tablosu

                                                                                                                                             Kutsi YEREBASMAZ

                                                                                                                                                    Vakıf Başkanı

GÜNDEM:

KURUCULAR KURULU GÜNDEMİ

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi

4-Vakıf Senedi Değişikliklerinin görüşülmesi

5-Dilek ve Temenniler

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Yoklama

2-Saygı Duruşu

3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi

4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve hesaplarının görüşülmesi

5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayı ayrı ibrasının görüşülmesi

6-2019 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi

7-Vakıf Senedi Değişikliklerinin görüşülmesi

8-Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi

9-Dilek ve Temenniler

10-Kapanış