Vakıf Genel Kurulu

Vakfımızın 2019-2020-2021 hesap yıllarını kapsayan Olağan Kurucular Kurulu ve Olağan Genel Kurul toplantısı 27.05.2022 Cuma günü saat 10.00’da Kurucular Kurulu; saat 12.00’de Genel Kurul olmak üzere Vakıf Merkezinde (Libya Caddesi No: 11/2 Ahmetler-ANKARA) aşağıdaki gündemle yapılacaktır.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın katılanlar ile aynı yer ve saatte 28.05.2022 Cumartesi günü yapılacaktır.

Sayın Kurucular Kurulu ve Vakıf üyelerine duyurulur.

Kutsi YEREBASMAZ
Vakıf Başkanı

Ek: -Faaliyet Raporu

  • Bilanço ve Gelir Gider Tablosu

GÜNDEM:
KURUCULAR KURULU GÜNDEMİ
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı duruşu
3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi
4-Yeni Üyelik Başvurularının görüşülerek oylamaya sunulması
5-Vakıf Senedi değişikliklerinin görüşülmesi
6-Dilek ve Temenniler
GENEL KURUL GÜNDEMİ
1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu
3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan Heyetine imza yetkisi verilmesi
4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve hesapların görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayı ayrı ibrasının görüşülmesi
6-2022 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi
7-Yeni Üyelik Başvurularının görüşülerek oylamaya sunulması
8-Vakıf Senedi değişikliklerinin görüşülmesi
9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış

Bir cevap yazın